Just där havet möter stranden reser sig Vårhallens klippväggar.

Här har naturens stora krafter skapat bilderna

vars budskap jag vill förmedla i mitt måleri.

______________________________________

Ömsint möte

olja på duk

100 x 75 cm

Uppgång

olja på duk

30 x 25 cm

Födelsen

olja på duk

48 x 48 cm

Fristad

olja på duk

51 x 42 cm

Kvinnors förkunnande

olja på duk

30 x 25 cm

Kvinnans frigörelse

olja på duk

100 x 75 cm

Återförening

olja på duk

77 x 58 cm

Solo-uppgång

olja på duk

18 x 18 cm

Möten vid floden

olja på duk

57 x 49 cm

Se mig

olja på duk

38 x35 cm

På flykt

olja på duk

51 x 51 cm

Litet möte

0lja på duk

35 x 28 cm

Harmlös

olja på duk

73 x 59 cm

Kamp ur förtryck

olja på duk

38 x 38 cm

Vindpinat

0lja på duk

18 x 18 cm

Urskog

olja på duk

57 x 57 cm

Återförening

olja på duk

38 x33 cm

Utblick

olja på duk

38 x 38 

Uppgång för alla

olja på duk

51 x 42 cm

Tröst

olja på duk

73 x 59 cm

Kvinnas förkunnande

olja på duk

38 x 38 cm

Lövfällning

olja på duk

18 x 18 cm

Samklang

olja på duk

97 x 84 cm

Enastående

olja på duk

38 x33 cm

Skulpturer i stengods

Flowers for Heaven

Stengods

Framgång                                         Tröst

Stengods                                           Stengods


Husfrid I

olja på duk

31x31 cm

Husfrid II

olja på duk

31x31 cm


Husfrid III

olja på duk

31x31 cm


Husfrid IV

olja på duk

31x31 cm

______________________________________