Målningar ur serien "Bilder i Vårhallens klippväggar"


Just där havet möter stranden,

reser sej Vårhallens klippväggar.

Här har naturens stora krafter skapat bilderna,

vars budskap jag vill förmedla i mitt måleri.

Ömsint möte

olja på duk

100 x 75 cm


Fristad

olja på duk

51 x 42 cm


Kvinnors förkunnande

olja på duk

30 x 25 cm


Kvinnans frigörelse

olja på duk

100 x 75 cm


Återförening

olja på duk

77 x 58 cm


Solo-uppgång

olja på duk

18 x 18 cm

Uppgång

olja på duk

30 x 25 cm


På flykt

olja på duk

51 x 51 cm


Litet möte

0lja på duk

35 x 28 cm


Harmlös

olja på duk

73 x 59 cm


Kamp ur förtryck

olja på duk

38 x 38 cm


Vindpinat

0lja på duk

18 x 18 cm

Födelsen

olja på duk

48 x 48 cm


Utblick

olja på duk

38 x 38 


Uppgång för alla

olja på duk

51 x 42 cm


Tröst

olja på duk

73 x 59 cm


Kvinnas förkunnande

olja på duk

38 x 38 cm


Lövfällning

olja på duk

18 x 18 cm

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Husfrid I

olja på duk

31x31 cm

Husfrid II

olja på duk

31x31 cm


Husfrid III

olja på duk

31x31 cm


Husfrid IV

olja på duk

31x31 cm

______________________________________________________________________________________________________________